III Miejsce dr Anny Markowskiej w konkursie na najlepszą pracę doktorską

Dodano: 26 marca 2019

18 marca 2019 r. podczas konferencji zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt. „230 lat statystyki publicznej w Polsce” zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018.

Jest nam miło poinformować, że III miejsce na Najlepszą Pracę Doktorską zajeła dr Anna Markowska nasz pracownik z Zakładu Systemu Informacji Przestrzennej i Kartografii. Serdecznie Gratulujemy!

W kategorii najlepsza praca magisterska laureatami zostali:

1 miejsce - Pani Justyna Skibińska
Tytuł pracy: Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego do detekcji raka trzustki na podstawie obrazowania chemicznego w podczerwieni (IR)
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Promotor: dr Tomasz P. Wróbel
2 miejsce - Pani Wioleta Zgliczyńska
Tytuł pracy: Zastosowanie estymatorów odpornych do oceny ryzyka spółek notowanych na GPW w Warszawie
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor: dr hab. Witold Orzeszko
3 miejsce - Pan Łukasz Leja
Tytuł pracy: Asymetryczna β na rynku nieruchomości - rola czynników egzogenicznych w kształtowaniu anomalii niskiej zmienności funduszy REIT
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: dr Małgorzata Snarska.

Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł.

W kategorii najlepsza praca doktorska laureatami zostali:

1 miejsce - Pani Karolina Górna
Tytuł pracy: Metody ekonometrii przestrzennej w analizie konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor: dr hab. Elżbieta Szulc
2 miejsce - Pan Krzysztof Kil
Tytuł pracy Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, promotor pomocniczy dr Marcin Idzik
3 miejsce - Pani Anna Markowska
Tytuł pracy: Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr hab. Jacek Pasławski, promotor pomocniczy dr Izabela Gołębiowska

Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 10 000 zł, 7000 zł i 5000 zł.

Zdjęcie pochodzi z https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/wydarzenia/konkursy/