IV FORUM INNOWACJI w Rzeszowie

Dodano: 22 maja 2013

W dniach 14-15 maja 2013 r., w Rzeszowie, zorganizowane zostało IV FORUM INNOWACJI, które gościło ponad 600 uczestników z dwunastu krajów. Hasłem przewodnim tegorocznych obrad było: Lotnictwo-Kosmos-Ekoinnowacje. W jedenastu dyskusjach panelowych uczestniczyło 60 panelistów – wybitnych przedstawicieli świata nauki, samorządowców i przedsiębiorców. Gościem specjalnym forum był kosmonauta polskiego pochodzenia Scott E. Parazynski.

Instytut Geodezji i Kartografii reprezentowała profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (kierownik Zakładu Teledetekcji), która w drugim dniu Forum czynnie uczestniczyła w dwóch Panelach.

W uroczystym otwarciu forum wziął udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Ponadto w obradach forum uczestniczyli wiceministrowie: skarbu państwa – Urszula Pasławska i Tomasz Lenkiewicz, pracy i polityki społecznej – Elżbieta Seredyn, sportu i turystyki – Katarzyna Sobierajska, edukacji narodowej – Tadeusz Sławecki, zdrowia – Aleksander Sopliński oraz sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn. Parlamentarną Grupę ds. Przestrzeni Kosmicznej reprezentował senator Józef Zając oraz posłanki: Bożena Szydłowska i Małgorzata Szmajdzińska. W otwarciu forum oraz towarzyszącemu mu Miasteczka Innowacji wzięli również udział przedstawiciele organizatorów: Zygmunt Berdychowski z Instytutu Studiów Wschodnich; Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa wraz z zastępcą Markiem Ustrobińskim; Prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Paweł Walawender Prezes Zarządu BD Center. Do Rzeszowa przyjechali też dyrektorzy najważniejszych placówek naukowo-badawczych z dziedziny lotnictwa: Prof. Witold Wiśniowski z Instytutu Lotnictwa, Prof. Ryszard Szczepanik z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz płk Olaf Truszczyński z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Świat naukowy kosmonautyki reprezentowali: Prof. Marek Banaszkiewicz, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, Prof. Piotr Wolański, Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych oraz Prof. Włodzimierz Lewandowski z Międzynarodowego Instytutu Miar i Wag w Sevres. Nie zabrakło także polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.

Instytut Geodezji i Kartografii reprezentowała profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (kierownik Zakładu Teledetekcji), która w drugim dniu Forum czynnie uczestniczyła w dwóch Panelach.

Podczas panelu: Programy satelitarne Galileo i Copernicus – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw Unii Europejskiej, prowadzonego przez profesora W. Lewandowskiego, wygłosiła referat dotyczący użyteczności społecznej Serwisów  Programu Copernicus oraz zastosowań tej technologii przez Instytut  Geodezji i Kartografii. Prezentacja miała również na celu zapoznanie uczestników Forum z doświadczeniami i sukcesami Instytutu  Geodezji i Kartografii na polskim i międzynarodowym polu badawczym.


Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska prowadziła ponadto Panel: Technologie satelitarne w praktyce – zarządzanie terytorialne, biznes, bezpieczeństwo, Internet, w którym uczestniczyli:

1.      Kamila Matela, Departament Programów Pilotażowych, PARP
2.      Piotr Janusz Koza, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych, ASTRI POLSKA
3.      Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego
4.      Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Kierownik Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Politechnika Warszawska
5.      Pedro Baptista, ESA
6.      Freddy Geyer, Thales Alenia Space
7.      Jacek Kosiec, Dyrektor ds. Projektów Kosmicznych, CREOTECH Instruments S.A.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: http://www.forum-innowacji.eu/.