IV Konferencja w ramach projektu THE ISSUE

W dniach 3-5 lipca br. w Warszawie odbyła się IV Konferencja w ramach projektu THE ISSUE (ang. Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies). Konferencja została podzielona na dwie części: publiczną oraz biznesową (tylko dla partnerów projektu). Cześć publiczna odbyła się w dniu 3 lipca br. pod hasłem „ITS as a Tool for the Development of Sustainable Transport Systems”, natomiast tematem przewodnim całej konferencji był „Joint Action Plan and Business Plan Review”.

W spotkaniu, organizowanym przez partnerów z mazowieckiego klastra (Instytut Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz firmę Intergraph Sp. z o.o.) uczestniczyli przedstawiciele regionów europejskich reprezentujący partnerów naukowych, biznesowych oraz administracyjnych. Zaproszonych gości przywitali Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr hab. Marek Baranowski oraz w imieniu samorządu województwa mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski. Następnie koordynator projektu Steve Dibnah przedstawił po krótce projekt THE ISSUE, jego cele oraz wyniki, a także wprowadził słuchaczy w tematykę planu działania oraz możliwości jakie niesie ze sobą projekt na przyszłość.

W części otwartej goście wysłuchali prezentacji jakie przygotowali przedstawiciele nauki, biznesu i administracji, realizujących i koordynujących projekty w Warszawie i poza jej granicami. Był to dobry moment do zaprezentowania dokonań nie tylko dla polskich słuchaczy, ale również do zapoznania się przez zagranicznych partnerów projektu z zadaniami realizowanymi w naszym regionie. Zaprezentowane zostały następujące tematy:

• Road Information Systems – implementing experiences from Mazovia and Warsaw (Sławomir Heller, Heller Consult sp. z o.o. and HELLER Ingenieurgesellschaft mbH Darmstadt);
• ITS and the Environment in Warsaw Transport Strategy (Mieczysław Reksnis, Head of Roads and Public Transportation Department);
• Innovative Solutions in the field of ITS in Public Transport in Warsaw (Tamas Dombi, Public Transport Authority of Warsaw; Coordinator of INVOLVE EU Program);
• Traffic-related Air Pollutants as a Risk Factor of Respiratory Diseases – Warsaw Study Results (Artur Badyda, Faculty of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology).

Kluczowym momentem otwartej sesji konferencji były warsztaty, które przeprowadzone zostały w dwóch etapach.

Pierwszy z etapów dostępny był dla wszystkich zainteresowanych gości, tych obecnych na sali, jak i tych obecnych wirtualnie poprzez Internet. Tematem przewodnim był: “Location-Based Intelligence and Open Data: Faciliating Smart City Citizen-Centred Intelligent Transport Systems”.

Webinar online był pierwszym z  zaplanowanych cyklicznych spotkań, które będą odbywały się w ramach Master Exchange Programme, który jest częścią Projektu THE ISSUE.

Drugi etap warsztatów przeprowadzony został w pięciu równoległych grupach tematycznych. Każda z grup zajmowała się wyzwaniem jakie stawia przed sobą projekt THE ISSUE. Są to:

• Intelligent traffic management systems to address traffic congestion, overloading of urban and regional transport infrastructure and impacts on air quality and urban and regional environments;
• Monitoring and forecasting to manage urban air quality and greenhouse gas emissions;
• Urban and regional road networks – utilization, planning and optimization;
• Urban transport, mobility, intermodality and interoperability;
• Improving safety, security and health for urban communities.

Grupy przeprowadziły dyskusję w jaki sposób rozwiązania Open Source Data mogą być ujęte w danym wyzwaniu.

Otwartą część konferencji THE ISSUE zakończył.dr hab. Marek Baranowski.