Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Teledetekcji IGiK

Dodano: 20 czerwca 2017

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2017r.
Główne zadania:
- Programowanie algorytmów,
- Przygotowanie narzędzi do automatyzacji procesów przetwarzania danych satelitarnych,
- Analiza dużych zbiorów danych,
- Prezentacja wyników badań.

Wymagane kwalifikacje:
- Wykształcenie wyższe na kierunkach ścisłych bądź kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane umiejętności:
- dobra znajomość języków programowania Python i/lub R
- znajomość środowiska linux
- mile widziana wiedza z zakresu teledetekcji oraz znajomość programów do analizy obrazów satelitarnych

Cechy osobowościowe:
- umiejętność analitycznego myślenia
- kreatywność
- komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
- motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
igik@igik.edu.pl  (z dopiskiem Centrum Teledetekcji) do dnia 30 czerwca 2017 roku.


W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".
Link do strony CENTRUM TELEDETEKCJI – IGIK: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja