Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko asystentki/asystenta dyrektora

Dodano: 02 kwietnia 2021

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko asystentki / asystenta dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
5. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
6. Wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja.

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość język angielskiego.

Miejsce składania dokumentów:
1. Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu lub na adres sekretariat@igik.edu.pl

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.