Jubileusz 80. urodzin prof. dra hab. Jerzego Gaździckiego

Dodano: 15 października 2011

W dniu 15 października 2011 r. w Pałacu Szustra w Warszawie odbył się jubileusz 80. urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego. Organizatorami uroczystości byli Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Geodezji i Kartografii. W uroczystości udział wzięli przyjaciele, współpracownicy Profesora, przedstawicie świata nauki i administracji oraz rodzina Jubilata.

Sesję jubileuszową poprowadził dr Marek Baranowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, który na wstępie przedstawił zgromadzonym gościom sylwetkę oraz dorobek naukowy Profesora. Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju, wskazała zasługi Profesora na rzecz administracji publicznej i informatyzacji w Polsce, a profesor Witold Prószyński, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW, podkreślił rolę, jaką Jubilat odegrał w rozwoju uczelni.

W swoim wystąpieniu Profesor podzielił się z zebranymi refleksjami dotyczącymi wieloletniej działalności naukowej. W podsumowaniu stwierdził, że miał w życiu wielkie szczęście spotykania na swojej drodze wyjątkowych ludzi.
Następnie życzenia urodzinowe złożyli liczni gości, m.in. prof. Janusz Paszyński, dowódca oddziału, w którym Jubilat walczył w Powstaniu Warszawskim, prof. Bogdan Ney, przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prof. Andrzej Makowski, który wręczył jubilatowi narysowany przez siebie widok szkoły, w której przyszły Profesor rozpoczął edukację.

Uroczystość uświetnił recital fortepianowy Jana Gaździckiego, wnuka profesora, który po mistrzowsku wykonał utwory Chopina i Schumanna.