Konferencja w Edynburgu

Dodano: 20 czerwca 2011

W dniach 27 czerwca - 1 lipca w Edynburgu (Szkocja) odbyła się doroczna konferencja poświęcona wdrażaniu dyrektywy INSPIRE "ZaINSPIRowani do 2020 - przyczyniając się do mądrego, zrównoważonego i włączającego wzrostu" ("INSPIREd by 2020 - Contributing to smart, sustainable and inclusive growth"). Piąta konferencja INSPIRE była poświęcona problematyce rozwoju przepisów implementacyjnych INSPIRE oraz ich wdrażania w krajach członkowskich Unii Europejskiej i na poziomie wspólnotowym.

Ze strony Polskiej zaprezentowane zostały następujące referaty: Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr Marek Baranowski przedstawił wyniki analizy zawartości i funkcji krajowych geoportali państw europejskich oraz rozwiązanie aplikacyjne udostępniające zebrane w tym zakresie informacje. Natomiast dr Alina Kmiecik z firmy Intergraph zaprezentowała stan prac nad harmonizacją danych z I załącznika, prowadzonych w Polsce.