Konferencja projektu badawczego OGNIWO

W dniu 12 czerwca br. w hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Geodezji i Kartografii poświęcona podsumowaniu wyników projektu badawczego Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnianie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO. Projekt ten Instytut realizował w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na konferencji przedstawiono główne założenia projektu, etapy jego realizacji oraz uzyskane wyniki. Pierwszym z nich jest Biblioteka Cyfrowa, umożliwiająca internetowy dostęp do katalogowych oraz pełnotekstowych zbiorów· Instytutu, drugim zaś geoportal OGNIWO, za pomocą którego mogą być udostępniane szerokiemu gronu odbiorców geoprzestrzenne zbiory Instytutu.