Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Dodano: 07 września 2018

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o Ziemi
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w monitorowaniu wzrostu i kondycji roślin
 3. Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania teledetekcji satelitarnej do pozyskiwania danych klimatologicznych
 4. Co najmniej dwuletni okres pracy w instytucie naukowo-badawczym
 5. Bardzo dobra znajomość pakietu statystyczno-obliczeniowego R
 6. Udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 7. Aktywność naukowa na arenie międzynarodowej
 8. Biegła znajomość języka angielskiego

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii
 2. Życiorys naukowy i list motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Wykaz publikacji

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu w godzinach 7.30 - 15.30.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 8 października 2018 r.