Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Dodano: 07 września 2018

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii,

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o Ziemi - dyscyplina naukowa geografia
 2. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku geografia w specjalności kartografia
 3. Co najmniej dwuletni okres pracy w jednostkach naukowych
 4. Znajomość oprogramowania gis-owego poparta certyfikatami ukończenia warsztatów lub kursów szkoleniowych
 5. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej pięciu artykułów naukowych
 6. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii
 2. Życiorys i list motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka
 5. Kopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie korzystania z oprogramowania gis-owego
 6. Wykaz publikacji

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu w godzinach 7.30 - 15.30.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 8 października 2018 r.