Konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Teledetekcji

Dodano: 07 września 2018

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii,

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie Nauk o Ziemi
 2. Co najmniej roczny okres pracy w instytucie naukowo-badawczym
 3. Znajomość metod przetwarzania zdjęć satelitarnych wykonywanych w zakresie optycznym
 4. Doświadczenie w posługiwaniu się systemami informacji geograficznej
 5. Gotowość do prac terenowych
 6. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach krajowych lub zagranicznych
 7. Znajomość języka angielskiego

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii
 2. Życiorys i list motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Wykaz publikacji

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu w godzinach 7.30 - 15.30.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 8 października 2018 r.