Laureatka II edycji projektu "Top 500"

Dodano: 08 maja 2012

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że dr Albina Mościcka z Zakładu Kartografii naszego Instytutu znalazła się w gronie 80 polskich naukowców przyjętych do II edycji  projektu "Top 500 In­no­va­tors - Science - Ma­na­ge­ment - Commercialization", realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

W pierwszej pilotażowej edycji programu granty udzielono 40 naukowcom. Do drugiej edycji zgłosiło się aż 235 kandydatów z wyższych uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce. Po formalnej ocenie wniosków, 158 kandydatów zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim, w których oceniano dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, innowacyjność podejmowanych projektów, ale też zdolności komunikacyjne i znajomość języka obcego.

Docelowo projekt ten zakłada bezpłatny udział 500 polskich pra­co­wni­ków sfery B+R w stażach i szko­le­niach w najlepszych ośrodkach nau­ko­wych na świecie. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Naszej laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego udziału w stażu.