Nabór do pracy w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dodano: 30 lipca 2019

OGŁOSZENIE

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2019 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • stanowisko techniczne (pełny etat)
 • zatrudnienie od 1 października 2019 r. (okres próbny 3 miesiące)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU: 26.09.2019 r.

Wymagania:

 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
 • Wyższe (ewentualnie student ostatniego roku studiów magisterskich).
 1. Wymagany profil (specjalność)
 • geodezja, geofizyka lub pokrewne.
 1. Doświadczenie zawodowe
 • nie jest konieczne.
 1. Predyspozycje osobowościowe
 • komunikatywność, sumienność, sprawność,  umiejętność pracy w zespole.
 1. Umiejętności zawodowe
 • obsługa komputera;
 • podstawy programowania (preferencyjnie matlab, python, java);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z tekstów technicznych, artykułów naukowych i prowadzenie korespondencji;
 • gotowość do prac terenowych;
 • zacięcie badawcze.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: praca@igik.edu.pl (z dopiskiem: nabór do Centrum Geodezji i Geodynamiki).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: +48 22 3291914 od dr inż. Przemysława Dykowskiego.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@igik.edu.pl