Nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej

Dodano: 01 sierpnia 2017

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

Główny zakres obowiązków obejmuje:
- tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
- tworzenie, aktualizację i bieżącą obsługę baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych,
- utworzenie, prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej,
- obsługę biblioteki cyfrowej i współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych w kraju np.: AGRO, Baztech i zagranicą: Web of Science, Scopus, EBSCO, Springer, Elsevier.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów,
- kursy i szkolenia specjalistyczne z ww. zakresu: pożądane,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane umiejętności:
- znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, WebLIS, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
- pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
- biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office.

Doświadczenie zawodowe: pożądane na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:
- komunikatywność,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
- wysoki poziom kultury osobistej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2017 roku.
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK  (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: boi@igik.edu.pl