Naukowcy z IGIK na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

Dodano: 25 listopada 2022

W dniach 28-30 listopada 2022 r. odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji (w trybie online)

Instytut Geodezji i Kartografii będzie reprezentowany przez silną grupę naukowców z Centrum Teledetekcji i Centrum Geomatyki Stosowanej, którzy podzielą się wynikami swoich prac badawczych. Wygłoszone zostaną następujące referaty:

Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

  • A. Hościło, A. Lewandowska, A. Waśniewski, A. Leszczyńska: Szpiegowskie misje satelitarne punktem wyjścia do badań historii lasów w RDLP Krosno w latach 1960-2020.
  • A. Rynkiewicz, A. Hościło, A. Lewandowska: Mapowanie zasięgu pożarów w różnych ekosystemach na podstawie danych Sentinel-2.
  • D. Stosio, A. Hościło, K. Osińska-Skotak: Analiza zjawiska "betonozy" na przykładzie danych i produktów programu Copernicus.
  • A. Waśniewski, A. Hościło, L. Aune-Lundberg: Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu na przykładzie Viken County w Norwegii.
     

Centrum Teledetekcji IGIK

  • K. Dąbrowska-Zielińska, P. Grzybowski, R. Gurdak, A. Malińska, M. Kluczek, M. Bartold: Wpływ zmienności warunków wzrostu pokrywy roślinnej spowodowanej zmianami klimatycznymi na pochłanianie dwutlenku węgla w świetle informacji z współczesnych satelitów – badania na obszarze torfowisk Biebrzy
  • A. Markowska, E. Panek, K. Dąbrowska-Zielińska, S. Lewiński, E. Woźniak, S. Aleksandrowicz, A. Burzykowska, A. Łączyński, J. Bojanowski: Projekt EOStat dla Ukrainy – wsparcie administracji w gromadzeniu i przetwarzaniu danych rolniczych na podstawie zobrazowań satelitarnych
  • E. Panek, E. Gerasopoulos, K. Dąbrowska-Zielińska, A. Nadir Arslan: Projekt GAUSS – generowanie inteligentnych statystyk dotyczących jakości środowiska przyrodniczego na terenie gmin w Polsce

Więcej informacji o konferencji na: https://www.xxvokfit.pw.edu.pl/