Nowa Rada Naukowa w Instytucie Geodezji i Kartografii

Dodano: 23 maja 2012

W dniu 23 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2012-2015.

Nominacje członkom Rady wręczyli: Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Włodzimierz Karpiński i dyrektor Instytutu dr Marek Baranowski.

W wyniku ukonstytuowania się Rady jej przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Jan Kryński (IGiK), wiceprzewodniczącymi zostali dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. Sekretarzem Rady Naukowej został dr inż. Ireneusz Ewiak.

Rada Naukowa IGiK liczy 23 członków, w tym 7 wskazanych przez nadzorującego Ministra. Reprezentują oni PW, CBK, SGGW, MAiC oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.