Odeszła mgr Maria Iracka

Dodano: 16 maja 2023

Z wielkim żalem informujemy, że dnia 15 maja 2023 odeszła mgr Maria Iracka, wieloletni pracownik Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i satelitarnych – OPOLIS w Instytucie Geodezji i Kartografii.

Jako pierwsza w Polsce wraz z prof. Wojciechem Bychawskim już w latach 70tych opracowała mapy zagrożeń lasów i mapy stanu sanitarnego drzewostanów w różnych Nadleśnictwach, na podstawie barwnych zdjęć lotniczych w podczerwieni, co było unikalną metodą zastosowaną w Polsce.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Geodezji i Kartografii składamy rodzinie najszczersze kondolencje.