Porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar

Porozumienie dotyczy współpracy m.in.: w zakresie:

  • wspólnych projektów prac rozwojowych dotyczących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców jednostek miar,
  • wzajemnego udostępniania infrastruktury pomiarowej dla badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz prac rozwojowych prowadzonych przez Główny Urząd Miar,
  • opracowywanie i zgłaszanie wspólnych tematyk badawczych, finansowanych z krajowych lub europejskich funduszy ramowych (EMRP lub EMPiR)