Posiedzenie Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

W dniu 28 czerwca br. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W czasie posiedzenia przewodnicząca Zespołu prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK) przedstawiła zadania Zespołu oraz kierunki jego działania, a także dotychczasowe doświadczenia i działania Polski w Programie Copernicus. Dr Włodzimierz Lewandowski (CBK) przedstawił natomiast znaczenie programu Galileo. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy przedstawili wyniki dotychczasowych prac związanych z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i przygotowaniem krajowego planu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.