Powrót do ulicy Z. Modzelewskiego

Dodano: 11 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7.12.2018 r. informujemy, że nazwa ulicy przy której znajduje się Instytut powróciła do pierwotnej nazwy, tj. Zygmunta Modzelewskiego.

Adres Instytutu to: Instytut Geodezji i Kartografii ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.

Wyjaśniamy, że Instytut nie zmienia swojej dotychczasowej siedziby, zmianie uległa jedynie nazwa ulicy spowodowana wykonalnością orzeczenia NSA.

Jednocześnie informujemy, że numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian. Numery telefonów oraz adresy e-mail również się nie zmieniają. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Instytutu. W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu, prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu.