Pożegnanie Profesora dra hab. inż. Wojciecha Janusza

Dodano: 10 maja 2012

W dniu 9 maja 2012 roku pożegnaliśmy naszego, wieloletniego, znakomitego i zasłużonego kolegę Profesora dra hab. inż. Wojciecha JANUSZA. Profesor był utalentowanym naukowcem, w sposób niezwykle czynny, odpowiedzialny i nowatorski Współtworzącym współczesną geodezję stosowaną. Jego dorobek publikacyjny sięgnął 200 pozycji, a pierwsze opracowania publikował jeszcze w okresie swoich studiów. Wypromował 6 doktorów i był recenzentem 25 rozpraw doktorskich, 25 rozpraw habilitacyjnych oraz 12 wniosków o tytuł profesora.

Profesor Janusz był absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej a od 1956 pracownikiem naukowym Instytutu Geodezji i Kartografii, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. W latach 1957 – 1958 był starszym asystentem, w latach 1958 – 1971 adiunktem, w latach 1971 – 1978 docentem, a od roku 1978 profesorem. Pracę w Instytucie godził z innymi licznymi obowiązkami; był członkiem Komitetu Geodezji PAN, zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Geodezja i Kartografia”. W latach 1979-87 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Geodezyjnego”.

Profesor Janusz był laureatem licznych nagród za osiągnięcia naukowe, innowacyjne i wdrożeniowe.
Z tytułu zasług w pracy zawodowej i społecznej był wyróżniony odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeniowymi SGP i NOT oraz wpisem do księgi honorowej zasłużonych dla budownictwa. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wojciech Janusz został pochowany na warszawskich Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu najbliższa rodzina oraz przyjaciele i współpracownicy z Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej.

Wszystkim nam w Instytucie będzie bardzo brakowało Pana Profesora Wojciecha Janusza, którego dokonania pozostaną przykładem solidności i rzetelności naukowej.