Prof. dr hab. inż. Jan Kryński Przewodniczącym Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG) w kadencji 2023-2026

Dodano: 23 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą Nr 24/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. mianowało prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego na Przewodniczącego Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG) na kadencję 2023-2026. Serdecznie gratulujemy.