Profesor Marek Baranowski ponownie Sekretarzem Generalnym AGILE

Dodano: 10 września 2019

Członkowie Asocjacji Laboratoriów Geoinformacyjnych w Europie (AGILE) wybrali ponownie Marka Baranowskiego, profesora IGiK do Zarządu Asocjacji, powierzając mu funkcję Sekretarza Generalnego na okres kadencji 2019 – 2023.

AGILE jest Asocjacją zrzeszającą 95 laboratoriów geoinformacyjnych z całej Europy (w okresie ostatnich czterech lat odnotowano wzrost o 12 członków). Jej główną misją jest budowanie platformy stałej współpracy naukowej między ośrodkami uniwersyteckimi i instytutami badawczymi, celem wymiany doświadczeń i kreowania inspiracji badawczej. AGILE służy wzmacnianiu społeczności tworzonej przez jej członków i ich współpracy z użytkownikami geoinformacji, a także rozwijaniu europejskiej agendy badawczej w zakresie nauki o geoinformacji (Geographic Information Science).

AGILE organizuje coroczne konferencje naukowe. W przyszłym roku 23 Konferencja AGILE 2020 odbędzie się w Chanii (Kreta, Grecja) w dniach 16-19 czerwca.

Więcej o Asocjacji AGILE na jej stronie internetowej http://www.agile-online.org/