Przebieg pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym

Dodano: 30 kwietnia 2020

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii, od wielu lat prowadzi badania i monitoruje obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego. W drugiej połowie kwietnia bieżącego roku, obszar ten został dotknięty przez pożary łąk. Dzięki danym programu Copernicus: obrazom pozyskanych z satelity Sentinel-3 (8 kwietnia, 22 kwietnia, 28 kwietnia), a także danych z serwisu "Bezpieczeństwo (Emergency)", możliwe było obserwowanie pożaru oraz jego następstw.


Wykorzystując model wilgotności gleby, opracowany w IGiK, przygotowano mapy przedstawiające przestrzenny rozkład tego parametru. Do modelu wykorzystano dane satelitarne pochodzące z satelity Sentinel-1 z dnia 27 kwietnia.