Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14

Dodano: 27 września 2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) informujemy, że w ramach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: "Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych" pod kierunkiem dr hab. Monika Wilde-Piórko zakwalifikowana została Pani mgr Kamila Karkowska.