SAT4EST – system wspomagający lokalną administrację w sprawowaniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi

Dodano: 22 listopada 2019

SAT4EST – system wspomagający lokalną administrację w sprawowaniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi

To hasło konferencji, która odbyła się 20.11.2019r. w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji lokalnej, dla których dedykowany jest system wykorzystujący satelitarne techniki obserwacji Ziemi.

Serwis SAT4EST wspiera użytkowników w działaniach związanych z:

  • przygotowaniem ofert przetargowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu;
  • analizami rozbieżności między powierzchnią lasów wg obowiązującej ewidencji gruntów, a rzeczywistym stanem w terenie;
  • sprawdzeniem i akceptacją istniejących planów urządzenia lasu;
  • monitoringiem realizacji zadań wyznaczonych w uproszczonych planach urządzenia lasu;
  • sprawdzeniem całego uproszczonego planu urządzenia lasu po dziesięciu latach;
  • monitoringiem zmian w lasach.

Podczas konferecji SAT4EST uczestnicy uzyskali informacje o zasadach dofinansowania uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) ze środków Funduszu Leśnego oraz zapoznali się z narzędziem umożliwiającym porównywanie zobrazowań satelitarnych zarejestrowanych w różnym okresie, produktami satelitarnymi dedykowanymi zarządzaniu lasami np.: aktualny i historyczny zasięg lasów, typ lasu, detekcja zmian w lasach, kondycja drzewostanów.

Zainteresowaniem cieszyło się narzędzie do porównywania zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 z rożnych dat. Zobrazowania dostarczane są na bieżąco z częstotliwością raz na miesiąc. Dzięki przeglądarce możliwy jest monitoring zmian zachodzących na terenie powiatu od 2015 r. do chwili obecnej.
Zintegrowanie produktów przetwarzania satelitarnego z UPUL wraz z ewidencją gruntów umożliwiło wskazanie miejsc istotnych dla osób prowadzących nadzór nad lasami, np.  niezgodności w zasięgu lasu na gruncie lub zmiany niezgodne ze wskazówkami z UPUL. Uczestnicy dostrzegli zalety systemu SAT4EST, który pozwala na całościowe spojrzenie na tak duży obszar jakim jest powiat nowotarski.

System SAT4EST jest tworzony przez konsorcjum: Taxus IT oraz Centrum Teledetekcji IGIK – organizatorów konferencji.