Satelity Sentinel monitorują rolnictwo w Polsce

Dodano: 17 listopada 2020


Kierowany przez dr. Jędrzeja Bojanowskiego z IGiK projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej "EOStat: Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture" w kooperacji z Centrum Badań Kosmicznych PAN / Space Research Centre PAS dostarczył do Głównego Urzędu Statystycznego dane statystyczne dotyczące powierzchni upraw i prognozowanych plonów w 2020 roku. W ramach projektu wytwarzane są narzędzia do automatycznego przetwarzania danych satelitarnych, które pozwolą Głównemu Urzędowi Statystycznemu na samodzielne pozyskiwanie danych statystycznych o produkcji rolnej w ramach budowanego systemu do "Satelitarnej identyfikacji i monitorowania upraw na potrzeby statystyki rolnictwa (SATMIROL) - NCBiR GOSPOSTRATEG".

ESA

Geoforum