Seminarium Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych

Dodano: 21 maja 2019

27 maja 2019 roku o godzinie 9:00 w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Anny Markowskiej pt.: "Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych"

Tematem wystąpienia są powierzchniowe anamorfozy kartograficzne, czyli mapy, w których proporcjonalnie do wartości zjawiska zmieniana jest powierzchnia jednostek podstawowych. W ramach mojej pracy doktorskiej badałam możliwości zastosowania prezentacji tego typu w nauczaniu geografii w szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych). Porównywałam użyteczność różnych typów anamorfoz powierzchniowych (kartodiagramów anamorficznych, anamorfoz regularnych, anamorfoz nieregularnych) na trzech poziomach czytania mapy (szczegółowym, pośrednim, ogólnym). Interesującym mnie zagadnieniem było również sprawdzenie, na ile umiejętności geograficzne uczniów, biorących udział w badaniu, wpływają na poprawność i czas odpowiedzi.

źródło: https://jakecoolidge.wordpress.com/2009/08/14/population-cartogram-of-california-a-century-of-growth/