Seminarium na temat polskich badań polarnych

W dniu 20 czerwca br. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbyło się seminarium, w trakcie którego prof. Piotr Głowacki z Zakładu Badań Polarnych Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk wygłosił wykład na temat polskich badań polarnych pt. ”Udział Polski w tworzeniu Zintegrowanego Arktycznego Systemu Obserwacyjnego dla Svalbardu”. Prelegent przedstawił m.in.: szczegóły dotyczące europejskiego projektu SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System), w realizacji którego, wspólnie z 28 partnerami z Europy oraz Azji, bierze udział także Instytut Geofizyki PAN.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie skoordynowanych usług na potrzeby międzynarodowego środowiska badawczego w zakresie dostępu i zarządzaniu danymi, a także w zakresie logistyki i szkoleń. Powstanie zintegrowanego systemu ma połączyć badania meteorologiczne, hydrologiczne, kriosferyczne, oceanologiczne i geofizyczne z badaniami biologicznymi prowadzonymi na lądzie i morzu. W badaniach tych będą wykorzystane także obserwacje satelitarne. Projekt SIOS ma więc przygotować grunt na zbudowanie i prowadzenie interdyscyplinarnej, wielonarodowej i wieloplatformowej infrastruktury badawczej jako niezależnej jednostki, wykorzystującej już istniejącą współpracę.

Profesor P. Głowacki przedstawił także nowe inicjatywy i kierunki rozwoju Polskiej Stacji Polarnej, wśród których należy wymienić m.in.: włączenie permanentnej stacji GPS do sieci międzynarodowej, uruchomienie stałego internetowego programu edukacyjnego, rozszerzenie programu pomiarów promieniowania, uruchomienie pełnego monitoringu zlewni Revelvy, kompleksowe badanie przepływu podpowierzchniowego w warstwie czynnej wieloletniej zmarzliny, a także rozpoczęcie pomiarów i monitorowanie zanieczyszczeń gazowych oraz organicznych.

W trakcie seminarium wystąpił również dr inż. Jan Cisak z Instytut Geodezji i Kartografii z referatem na temat Udziału polskich geodetów w badaniach polarnych. W referacie przedstawiono prace geodezyjne wykonywane przez polskich polarników na trzech polskich stacjach polarnych: Antarktycznej Stacji im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego na kontynencie antarktycznym, Antarktycznej Stacji im Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych oraz stacji im. Stanisława Siedleckiego u wybrzeży Fiordu Hornsund na Spitsbergenie. W badaniach tych dużą rolę odgrywali pracownicy Instytutu Geodezji i Kartografii: doc. Jerzy Jasnorzewski, doc. Wojciech Krzemiński, prof. Maria Dobrzycka, dr Stanisław Dąbrowski, dr Witold Mizerski, dr Jan Cisak oraz dr Marcin Sękowski.

Dotychczas powstało wiele opracowań kartograficznych rejonów polarnych wykonanych przez Polskich geodetów i kartografów. Brakuje jednak centralnego miejsca gromadzącego te zasoby. Należałoby wystąpić o grant pozwalający stworzyć takie miejsce. Wydaje się, że IGiK, wykorzystując osiągnięcia projektu OGNIWO, mógłby stworzyć bazę danych zasobów kartograficznych rejonów polarnych. Po seminarium wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek i rozmowy kuluarowe.