W poniedziałek 23 marca odszedł od nas prof. Bogdan Ney

Dodano: 24 marca 2020

Z głębokim żalem informujemy, że 23 marca 2020 roku w wieku 85 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. Wieloletni dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, czł. rzecz. PAN.

Profesor Ney ukończył studia w 1957 roku na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Geodezji Górniczej. Rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej, a następnie w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. W 1969 roku został z-cą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej, a w 1974 roku dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Od 1986 czł. korespondent (z wyboru) Polskiej Akademii Nauk, a od 2002 czł. rzeczywisty PAN.

Profesor posiada ogromny dorobek w działalności organizacyjnej i społecznej (działał w licznych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach); wśród najważniejszych należy wymienić: przewodniczący Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (2003-2010), przewodniczący Komitetu Geodezji PAN (1991-2002), kierownik Centrum Upowszechniania Nauki PAN (1993-2002), prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce (2001-2008), przewodniczący Rady Naukowej IGiK (1996-2012), przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (2000-2003), przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (2000-2016).

Na całokształt dorobku naukowego prof. Bogdana Neya składa się ponad 300 pozycji opublikowanych oraz wiele wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach (dorobek ten obejmuje m.in. 24 monografie, 6 podręczników oraz wiele innych opracowań; wśród publikacji znajduje się ponad 50 pozycji obcojęzycznych); recenzował ponad 100 artykułów do różnych wydawnictw.

Składamy wyrazy żalu i współczucia wszystkim dotkniętym śmiercią Profesora.