Wizyta delegacji z Urzędu Statystycznego Ukrainy

Dodano: 17 marca 2023

W dniach 12-18 marca 2023 w ramach projektu “EOStat Ukraine - Support of Ukraine in collection of agricultural statistics using tools developed within EOStat project according to the State Statistics Service of Ukraine (SSSU) needs”, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Konsorcjum w składzie: Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Badań Kosmicznych oraz Główny Urząd Statystyczny, ma zaszczyt gościć delegację z Urzędu Statystycznego Ukrainy: “Derzhavnyi Komitet Statystyky Ukrainy”.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wyników projektu dotyczących klasyfikacji upraw, prognoz plonów metodami teledetekcyjnymi dla terenu Ukrainy na poziomie jednostek odpowiadających polskim powiatom, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz podsumowanie działań a także planowanie dalszej współpracy.