Seminarium „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia"

Dodano: 08 listopada 2018

Uwaga zmiana terminu seminarium!

10 grudnia 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jędrzeja Bojanowskiego pt.: „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia”

Serie czasowe danych globalnych pozyskiwanych przez satelity okołobiegunowe (np. NOAA czy MetOp) osiągnęły długość ponad 30. lat, która uznawana jest za minimum potrzebne do wykonania analiz klimatologicznych. Jednym z problemów w wykorzystaniu danych z satelitów okołobiegunowych jest ich dryf orbitalny, który skutkuje postępującą zmianą godziny obserwacji (coraz wcześniejszą lub coraz późniejszą). Przy analizie zmiennych o wyraźnym cyklu dobowym, zmiana godziny obserwacji może prowadzić do wykrycia fałszywych trendów. Podczas seminarium problem wpływu dryfu satelity na analizy klimatologiczne zostanie omówiony na przykładzie danych o zachmurzeniu całkowitym. Na podstawie rzeczywistego cyklu dobowego zachmurzenia pozyskanego z satelity geostacjonarnego Meteosat przedstawione zostaną wielkości fałszywych trendów w zachmurzeniu spowodowane zmienną godziną obserwacji kolejnych satelitów NOAA (od 7 do 19) oraz MetOp.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.