Wybory do Europarlamentu 2019

Dodano: 31 maja 2019

26 maja 2019 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których dokonywaliśmy wyboru 52 eurodeputowanych. Dr Anna Markowska opracowała frekwencje wyborczą na poniższych mapach. Wyniki zostały zaprezentowane na obu mapach barwnym wypełnieniem. Mapa po lewej stronie jest tradycyjnym kartogramem, a mapa po prawej nieregularną anamorfozą powierzchniową. Pole powierzchni powiatów anamorfozy powierzchniowej jest w tym przypadku proporcjonalne do liczby głosów ważnych oddanych podczas wyborów do Europarlamentu.

Mapy 1: Frekwencja wyborcza.

Poniżej zaprezentowano wyniki wyborów europarlamentarnych. Na obu mapach barwnym wypełnieniem oznaczono zwycięskie partie/koalicje danego powiatu wraz z procentem poparcia. Pierwsza mapa to tradycyjny kartogram, mapa druga – nieregularna anamorfoza powierzchniowa. Pole powierzchni powiatów anamorfozy powierzchniowej jest w tym przypadku proporcjonalne do liczby głosów ważnych oddanych podczas wyborów do Europarlamentu.

Mapy 2: Zwycięzcy w powiatach.

Dzięki zastosowaniu anamorfozy powierzchniowej małe powierzchniowo jednostki podziału terytorialnego (jak miasta na prawach powiatu) o dużej wartości zjawisk „wybijają się” na pierwszy plan mapy. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze zaprezentowanie zjawiska oraz łatwiejsze odczytanie informacji prezentowanej przez wypełnienie kartogramiczne.

Autor map: dr Anna Markowska, Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii, IGIK

Opracowanie map: Mapy opracowane w darmowym oprogramowaniu QGIS 3.6.0.  Anamorfozy nieregularne opracowane za pomocą wtyczki „Cartogram (Compute Cartogram)”. Mapy obrobione graficznie w programie CorelDraw.