Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze

Dodano: 12 czerwca 2023

Siły rosyjskie, w celu pozbawienia możliwości prowadzenia operacji na terenach południowej Ukrainy, wysadziły zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze, doprowadzając do zalania części terenów.

Ocenia się, że Zbiornik Kachowski, rozciągający się na 240 km, opróżni się w ciągu najbliższych czterech dni. Poziom wody opada w szybkim tempie. W zagrożonych zatopieniem miejscowościach, czyli w strefie krytycznej znalazło się blisko 16 tys. osób i są oni ewakuowani. Zaznacza się również, iż wysadzenie zapory w Nowej Kachowce stanowi zagrożenie dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która korzysta z wody z Zalewu Kachowskiego.

Dzięki zobrazowaniom satelitarnym pozyskanych z satelity Sentinel-3, umieszczonego na orbicie w ramach europejskiego programu Copernicus, można zaobserwować rozmiary i przebieg zalania, jak również widoczne skutki podtopień i powodzi. Prezentowane zobrazowania wykonane zostały 5, 6 i 7 czerwca 2023 i takie ich zestawienie pozwala uchwycić skalę i tempo zachodzących zmian jak również w dość intuicyjny sposób ocenić bieżącą sytuację.

Zdjęcia satelitarne wyraźnie ukazują skalę występowania problemu, dając możliwość porównania sytuacji przed podtopieniami oraz w ich trakcie. Zaprezentowane zobrazowania satelitarne wykonane zostały w kompozycji barw nierzeczywistych (pasmo 17, 6, 3). Pasma krótkofalowe w podczerwieni są przydatne do identyfikacji wody, która odbija promieniowanie w podczerwieni, co czyni je cennymi do mapowania szkód spowodowanych podtopieniami.

Poniższy film został wygenerowany przez naukowców z Centrum Teledetekcji IGiK ze strony https://www.sentinel-hub.com/