ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wdrożenie programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów”

Dodano: 02 grudnia 2021

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - opis wyzwań