ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Dodano: 16 maja 2019

Informacja o wyniku postepowania plik .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz oferty