ZMIANA NAZWY ULICY

Dodano: 07 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 10.11.2017 r. uległa zmianie nazwa ulicy przy której znajduje się Instytut z ul. Zygmunta Modzelewskiego na ul. Jacka Kaczmarskiego.

Nowy adres to:  Instytut Geodezji i Kartografii ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

Wyjaśniamy, że Instytut nie zmienia swojej dotychczasowej siedziby, zmianie uległa jedynie nazwa ulicy spowodowana wejściem w życie zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Jednocześnie informujemy, że numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian. Numery telefonów oraz adresy e-mail również się nie zmieniają. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Instytutu. W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu, prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu.