Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbyło się Zebranie Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus.

Zespół ds. Programu Copernicus został powołany w 2015 r. i pełni rolę koordynowania i przekazania informacji o Programie Copernicus do użytkowników administracji państwowej, Agencji zajmujących się przestrzenną informacją oraz firm prywatnych. Inicjuje dyskusje pomiędzy potencjalnymi użytkownikami produktów Programu Copernicus a jednostkami dostarczającymi dane teledetekcyjne.

Zespołowi przewodniczy profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, delegat Polski do Copernicus User Forum, z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Dr Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar, pełni funkcję Vice-Przewodniczącego.

Na posiedzenia Zespołu cyklicznie zapraszani są przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Kosmicznej, celem przedstawienia statusu prac nad Polskim Programem Kosmicznym oraz Polską Strategią Kosmiczną.

W ostatnim spotkaniu wzięło udział ponad 40 uczestników, reprezentujących administrację publiczną, jednostki naukowo-badawcze, jak również firmy prywatne. Tematem spotkania był status Programu Copernicus oraz przedstawienie oferty zastosowania Programu dla administracji publicznej w celu rozwinięcia i wytworzenia potrzeb wykorzystania danych Programu Copernicus przez pracowników sektora publicznego w formie czynnego korzystania z produktów powstałych na bazie danych satelitarnych satelitów Sentinel.

Następne spotkanie planowane jest na kwiecień/maj 2017 r.

Spotkanie jest otwarte.

Chęć zgłoszenia udziału prosimy kierować do sekretarza Zespołu - Martyna.Gatkowska@igik.edu.pl

Kontakt do Przewodniczącej Zespołu - Katarzyna.Dabrowska-Zielinska@igik.edu.pl