Zmarł prof. Romuald Kaczyński

Dodano: 28 kwietnia 2021

Z wielkim żalem informujemy, że 26 kwietnia 2021 roku w wieku 81 lat zmarł były pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii, profesor Romuald Kaczyński. Był wybitnym specjalistą w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. W 1976 roku rozpoczął pracę w Instytucie Geodezji i Kartografii w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych – OPOLIS jako specjalista, później adiunkt, docent. 19 kwietnia 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Romualdowi Kaczyńskiemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1993 - 2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Fotogrametrii w IGiK. Od 2005 roku pracował w Wojskowej Akademii Technicznej jako profesor zwyczajny. Był twórcą polskiej szkoły fotogrametrii cyfrowej i jako jeden z niewielu Polaków otrzymał prestiżową międzynarodową nagrodę im. Eduarda Doleżala. Wyróżniany by wieloma nagrodami ministra, rektorskimi i innymi wyróżnieniami za zasługi dla Geodezji i Kartografii. Pracował jako ekspert ONZ w Etiopii i w Indiach. Opublikował ponad 70 prac naukowych, jest autorem i współautorem 7 książek i podręczników akademickich, oraz wielu artykułów i publikacji w fachowych czasopismach. Jego szczególną zasługą jest wdrażanie prowadzonych badań nad najnowszymi technologiami fotogrametrii cyfrowej zarówno lotniczej jak i satelitarnej, dotyczącymi głównie aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz ortofotomap cyfrowych.