Awaria kolektora w oczyszczalni ścieków "Czajka"

Dodano: 30 sierpnia 2019

Na terenie Warszawy doszło do awarii dwóch kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”. We wtorek 27 sierpnia uszkodzeniu uległa infrastruktura przesyłowa ścieków pochodzących z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej części miasta, co poskutkowało koniecznością ich kontrolowanego zrzutu wprost do Wisły. Podaje się, iż w każdej sekundzie wpływa do niej około trzech metrów sześciennych nieczystości.

W czwartek w tej sprawie został powołany przez rząd sztab kryzysowy. Przyczyna uszkodzenia wciąż nie jest znana, a jej powstrzymanie może potrwać nawet kilka tygodni. Miejsce poboru wody dla Warszawy nie jest zagrożone awarią, gdyż znajduje się ono kilkanaście kilometrów powyżej miejsca jej wystąpienia, pomiędzy mostami Łazienkowskim, a Siekierkowskim.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii obserwuje widoczne skutki awarii wykorzystując dane pochodzące z satelity Sentinel-2, umieszczonego na orbicie w ramach europejskiego programu Copernicus. Prezentowane zobrazowanie pochodzi z 28. sierpnia, a więc pierwszego dnia zrzutu ścieków. Kolejnych danych można się spodziewać w odstępach 2-3 dni (o ile nie wystąpi zachmurzenie), co pozwoli na dalszy monitoring i analizę rozwoju sytuacji na Wiśle.