Centrum Teledetekcji ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. programowania

Dodano: 16 sierpnia 2022

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. programowania w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy specjalistów z Ukrainy!

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

Główne zadania:

- przygotowanie narzędzi do automatyzacji procesów przetwarzania danych,

- programowanie algorytmów,

- przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych,

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub studenci 5 roku kierunków ścisłych bądź kierunków związanych z naukami informatycznymi i technicznymi,

- dobra znajomość języka R lub Python,

- umiejętność przygotowywania narzędzi do automatyzacji procesów przetwarzania danych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury, czytania i tworzenia dokumentacji

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie w wykorzystywaniu algorytmów uczących oraz chmur obliczeniowych,

- znajomość oprogramowania przeznaczonego do analiz teledetekcyjnych i GIS

Cechy osobowościowe:

- umiejętność analitycznego myślenia

- kreatywność

- komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy

- motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy: zlecenie, B2B, o pracę (zatrudnienie na pełny etat),

- elastyczny czas pracy – możliwość pracy zdalnej,

- miła i życzliwa atmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,

- praca w międzynarodowych projektach,

- gwarantowany program rozwoju zawodowego i naukowego (udział w konferencjach i szkoleniach, studiach podyplomowych, szkołach doktorskich),

- atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- CV i list motywacyjny,

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: igik@igik.edu.pl (z dopiskiem: Centrum Teledetekcji, Specjalista ds. programowania).

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl