Dr hab. Monika Wilde-Piórko ekspertem w Consultation Platform For Quantum Space Gravimetry

Dodano: 22 kwietnia 2021

Dr hab. Monika Wilde-Piórko z Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK została zaproszona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do udziału w pracach platformy konsultacyjnej Komisji Europejskiej ds. grawimetrii kwantowej i jej zastosowania w obserwacjach Ziemi – EC Consultation Platform for Quantum Space Gravimetry.