Dr inż. Agata Hościło i Dr Jędrzej Bojanowski ekspertami Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN

Dodano: 04 lutego 2020

Dr inż. Agata Hościło i Dr Jędrzej Bojanowski z Centrum Teledetekcji IGIK zostali wybrani na ekspertów Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.