Grawimetryczne spotkanie kwantowe w Hanowerze

     W dniach 22-26 stycznia 2024 roku pracownicy Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK): dr inż. Przemysław Dykowski oraz dr Marcin Sękowski wzięli udział w pierwszej kampanii porównawczej kwantowych grawimetrów absolutnych, która zorganizowana została na Uniwersytecie Liebnitza w Hanowerze (LUH).

     W pomiarach poza zespołem z IGiK (grawimetr AQG-B07) uczestniczyły zespoły z Obserwatorium Paryskiego (AQG-B01), Niemieckiego Centrum Badawczego Geonauk (GFZ) z Poczdamu (AQG-B02), Instytutu Geofizyki Stosowanej Leibnitza z Hanoweru (AQG-B09) oraz Niemieckiej Federalnej Agencji Geodezyjnej i Kartograficznej z Lipska (AQG-B10). Prace pomiarowe trwały w sumie 5 dni i obejmowały szereg testów pomiarowych mających na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu grawimetrów AQG produkcji firmy Exail.

     W trakcie tego tygodnia odbył się także Workshop dla użytkowników grawimetrów kwantowych AQG, w którym uczestniczyło 31 naukowców reprezentujących 15 instytucji z 7 krajów, w tym także liczna reprezentacja z firmy Exail. Uczestnicy reprezentowali 9 z 13 obecnie funkcjonujących na świecie grawimetrów AQG. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń związanych praktyką pomiarową i wiarygodnością uzyskiwanych wyników.

     Spotkanie było sponsorowane w ramach projektu TerraQ – Relativistic and Quantum-based Geodesy project (https://www.terraq.uni-hannover.de/en/ ), prowadzonego przez LUH i zostało zorganizowane przez GFZ z Poczdamu.