IGiK przygotował geoserwis suszowy dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Dodano: 06 lutego 2023

Instytut Geodezji i Kartografii przygotował dane oraz serwis internetowy w ramach realizacji usługi "Monitoring satelitarny suszy rolniczej" na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Opublikowany przez POLSA geoserwis (suszarolnicza.polsa.gov.pl) daje wygodny dostęp do produktów prezentujących analizy warunków suszowych w 2022 roku w formie map warunków wzrostu upraw oraz map oceny redukcji plonów wybranych upraw. 

Mapy warunków wzrostu upraw (DISS) zostały wygenerowane dla dwudziestu czterech 8-dniowych okresów sezonu wegetacyjnego, poczynając od 30. marca do 30. września 2022 roku, prezentując warunki w pięciostopniowej skali: susza ekstremalna, susza, uwilgotnienie przeciętne, uwilgotnienie dobre, uwilgotnienie wysokie. 

Mapy oceny redukcji plonu wykonane zostały dla wskazanych 5 upraw/grup upraw, które stanowiły: zboża ozime, zboża jare, rośliny okopowe, kukurydza i rzepak ozimy. Ocena, opierająca się na analizie warunków wzrostu upraw w okresach maksymalnego zapotrzebowania danych upraw/grup upraw na wodę, przedstawiona została w 3 klasach redukcji: niskiej, umiarkowanej oraz wysokiej. 

Wszystkie produkty mapowe opracowane zostały zarówno w skali kraju, jaki i jednostek administracyjnych: województw, powiatów oraz gmin, a geoserwis pozwala na wygenerowanie raportów zawierających zarówno mapy, jak i informacje statystyczne dla wskazanych obszarów.