Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Dodano: 01 lutego 2023

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geodezji i Geodynamiki

W związku z rozwojem zespołu Centrum Geodezji i Geodynamiki poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko: młodszy specjalista 

Główne zadania:

 1. udział w pracach pomiarowych z wykorzystaniem grawimetrów absolutnych i względnych,
 2. opracowanie wyników pomiarów grawimetrycznych,
 3. tworzenie algorytmów i przygotowywanie narzędzi umożliwiających automatyzację procesów przetwarzania i analizowania danych,
 4. tworzenie dokumentacji projektowej, przygotowywanie artykułów naukowych,
 5. udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych lub ścisłych, z zakresu geodezji i kartografii, nauk o Ziemi i środowisku lub pokrewnych; dopuszcza się podjęcie pracy w trakcie trwania studiów - wymagany co najmniej licencjat lub tytuł zawodowy inżyniera
 2. podstawowa umiejętność programowania (np. Python, Matlab),
 3. podstawowa znajomość środowiska Linux i Windows,
 4. mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu geodezji, geodezji fizycznej, grawimetrii, geofizyki,
 5. gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych na czas do dwóch tygodni,
 6. biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury, czytania i tworzenia dokumentacji,
 7. umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
 8. umiejętność pracy ze skomplikowanymi urządzeniami pomiarowymi,
 9. prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat,
 2. elastyczny czas pracy (możliwość pracy zdalnej),
 3. miłą i życzliwą atmosferę pracy w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 4. prace w międzynarodowych projektach,
 5. gwarantowany rozwój zawodowy i naukowy przez udział w konferencjach i szkoleniach,
 6. atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą).

Warunki zatrudnienia:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

igik@igik.edu.pl (z dopiskiem Centrum Geodezji i Geodynamiki) do dnia 15.02.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl