Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Centrum Geomatyki Stosowanej

Dodano: 09 marca 2023

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko naukowe Adiunkta w Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii.

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przetwarzania i analizy danych przestrzennych wektorowych i rastrowych, w tym danych teledetekcyjnych w monitoringu środowiska przyrodniczego;
 • doświadczenie oraz chęć rozwoju naukowego w zakresie zastosowania danych przestrzennych i modelowania matematycznego w badaniach wpływu zmian użytkowania ziemi i struktury krajobrazu na funkcje i usługi ekosystemowe oraz różnorodność biologiczną;
 • mile widziany własny pomysł na złożenie projektu badawczego w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w monitoringu środowiska;
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz statystycznych i znajomość pakietów statystycznych;
 • dobra znajomość języków programowania (preferowany Python), mile widziane doświadczenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji (machine deep learning); 
 • potwierdzony udział w projektach badawczych;
 • aktywność w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy JCR;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wykaz dokumentów:

 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji oraz informację o przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny zawierający plan rozwoju naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dane kontaktowe przynajmniej dwóch naukowców, którzy mogą udzielić referencji (e-mail);
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: 7.04.2023 r.
Miejsce: pocztą elektroniczną na adres igik@igik.edu.pl (z dopiskiem Adiunkt-Centrum Geomatyki Stosowanej) w jednym pliku pdf.

Pytania: pytanie dot. konkursu prosimy kierować do dr hab. inż. Agaty Hościło, prof. IGiK na adres e-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl