Nabór do pracy w Centrum Teledetekcji IGiK

Dodano: 05 października 2017

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.10.2017r.
Główne zadania:
- Klasyfikacja pokrycia terenu na obrazach satelitarnych,
- Opracowywanie algorytmów klasyfikacyjnych,
- Analiza dużych zbiorów danych,
- Prezentacja wyników badań.

Wymagane kwalifikacje:
- Wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi, nauką o Ziemi, geodezją,
- Biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane umiejętności:
- dobra znajomość programów do przetwarzania obrazów satelitarnych (np.: ERDAS, ENVI),
- wiedza i doświadczenie z zakresu teledetekcji satelitarnej,
-  mile widziane umiejętności programistyczne.

Cechy osobowościowe:
- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność,
- komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
- motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.
Oferujemy:
- umowę w pełnym wymiarze na czas określony do grudnia 2018 r., 
- praca w miłym i doświadczonym zespole,
- możliwość rozwoju, uczestnictwa w seminariach/konferencjach. 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
igik@igik.edu.pl  (z dopiskiem Centrum Teledetekcji) do dnia 25 października 2017 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".
Link do strony CENTRUM TELEDETEKCJI – IGIK: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja