Nabór do pracy w Centrum Teledetekcji - wykonywanie analiz statystycznych

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.11. 2017r.
Główne zadania:
- Wykonywanie analiz statystycznych (w tym m.in. danych satelitarnych, danych meteorologicznych itp.),
- Zakładanie baz danych wraz z analizą,
- Prezentacja wyników badań.

Wymagane kwalifikacje:
- Wykształcenie wyższe (preferowane matematyczno-przyrodnicze),
- Znajomość pakietu Statistica,
- Programowanie.

Wymagane umiejętności:
- dobra znajomość programów statystycznych,
- wiedza i doświadczenie z zakresu programowania,
-  dobrze widziana wiedza na temat zdjęć satelitarnych.

Cechy osobowościowe:
- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność,
- komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
- motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- praca w miłym i doświadczonym zespole,
- możliwość rozwoju, uczestnictwa w seminariach/konferencjach.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.
Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
igik@igik.edu.pl  (z dopiskiem Centrum Teledetekcji prof. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska) do dnia 22 listopada 2017 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".
Link do strony CENTRUM TELEDETEKCJI – IGIK: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja