Naukowcy z Centrum Teledetekcji o fluorescencji chlorofilu i sztucznej inteligencji w PR Czwórka

Dzisiaj w Polskim Radio Czwórka w rozmowie z Oliwią Krettek, prowadzącą audycję Stacja Nauka, naukowcy z Centrum Teledetekcji IGiK Maciej Bartold i Marcin Kluczek mówili o nowych możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji do analizy danych satelitarnych na potrzeby oceny stanu roślinności torfowisk.

W rozmowie poruszono temat artykułu naukowego zespołu z Centrum Teledetekcji, który ukazał się na łamach czasopisma Remote Sensing zatytułowany A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands.

Marcin Kluczek wyjaśniał nowatorskie podejście w badaniach kondycji roślinności poprzez analizę zmienności fluorescencji chlorofilu jako wskaźnika wydajności fotosyntezy z wykorzystaniem danych satelitarnych i pomiarów terenowych wykonywanych nowoczesną aparaturą badawczą tzw. fluorymetrem.

"Zastosowanie algorytmu uczenia maszynowego w połączeniu z dużymi zbiorami obserwacji satelitarnych umożliwi stwierdzenie, czy rośliny są narażone na stres zanim pojawią się sygnały zewnętrzne, takie jak opadanie czy brązowienie liści. Pozyskanie cennych informacji o fluorescencji chlorofilu pozwoli lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatycznych na bilans węgla w ekosystemach torfowisk" -  tłumaczył Maciej Bartold.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania audycji radiowej Stacja Nauka (rozmowa od 17 minuty)
https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/3188900,stacja-nauka-14-czerwca-godz-1202